bhxhui_edited.jpg

תרומה לעמותה

הצטרפות לקבוצת התמיכה

אהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר

למרות הדימוי החיובי, לגמישות יתר עלולה להיות השפעה קשה על הבריאות, כחלק מתסמונת אהלרס-דנלוס או הפרעת גמישות יתר.

 

עמותת "אגם- קהילת אהלרס-דנלוס וגמישות יתר בישראל" (ע"ר) פועלת להעלאת המודעות לאהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר בציבור ובמערכת הבריאות בארץ,

 

ולשיפור המענה הרפואי והחברתי לקהילת המאובחנים.

עדכונים אחרונים

האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. השימוש במידע הכתוב בו הינו על אחריות הגולשים/ות בלבד, לקבלת טיפול יש לפנות לגורמים המטפלים

© כל הזכויות שמורות לעמותת אגם.