photo-1528460033278-a6ba57020470.jpg

עמותת אגם - קהילת אהלרס-דנלוס וגמישות יתר בישראל (ע"ר)

 

לקידום המודעות וההכרה בתסמונת אהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר בישראל,

לטובת איתור מוקדם, טיפול הולם, שינוי מדיניות ומיצוי זכויות עבור קהילת המאובחנים.

צעדים ראשונים

בתוך בליל המידע וריבוי הפרטים, עוזר לעקוב אחר סדר פעולות בתהליך האבחנה ומיד אחריה.

שאלות נפוצות

מה אמת ומה מיתוס? באיזה טיפולים כדאי להשקיע אנרגיה?

איזו פעילות גופנית מומלצת וממה להימנע?

ועוד...

מה זה אהלרס-דנלוס?

תתי הסוגים של אהלרס-דנלוס, מידע סטטיסטי ותורשתי, התסמינים המרכזיים וקריטריוני האבחנה.

עדכונים אחרונים

photo-1528460033278-a6ba57020470.jpg
הרשמה לעדכונים

נרשמת בהצלחה!