כאב נוסיספטי/כתוצאה מנזק לרקמה

להדגיש פיזיו, לפתח ולקשר לעמוד הטיפול הפיזי.  עוד ניהול מניעתי: ארגונומיה

קצת על פרופריוספציה

כאב נוירופתי פגיעה פיזית בעצבים

כאב כרוני, נוסיפלסטי, סנסיתיזציה (שיבוש בעיבוד כאב)

 

ניהול תרופתי:

ניהול משלים: טנס, 

 

החרפה בכאב בהתאם למחזור חודשי (טיפול הורמונאלי)

לקשר מפה גם לטיפול משלים- נפשי התנהגותי ואורח חיים