top of page
  • אגם

גיליון מיוחד על אהלרס-דנלוס במגזין Genetics

מגזין Medical Genetics האמריקאי פרסם את הגיליון המיוחד השני על אהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר, בעריכת הצוות המוביל של הקונסורטיום הבין לאומי למחקר וטיפול בתסמונות. הגיליון מכיל מאמרי סקירה ומחקר עם חידושים ועדכונים בתחומי ההשפעה הרבים של אהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר.


זהו גיליון המשך לגיליון הראשון שהתפרסם ב-2017 וכלל בין היתר את קריטריוני האבחנה החדשים וריכוז מידע עדכני על הידוע על התסמונות. ניתן לגשת אליו כאן.
45 צפיות
bottom of page