הרשמה למאגר המחקרי של העמותה העולמית לאהרלס-דנלוס

העמותה העולמית מנהלת רישום בין לאומי של המאובחנות והמאובחנים באהלרס-דנלוס והפרעות גמישות יתר, לצורך מחקר קליני וגנטי למציאת הגן לסוג גמישות יתר ושיפור הטיפול בכלל סוגי התסמונות.


להרשמה למאגר לחצו על התמונה

יש להכין אבחון ומסמכים רפואיים נוספים לפי המפורט בקישור.9 צפיות