top of page

קבוצה תמיכה לבני משפחה של מאובחני אהלרס-דנלוס

הקבוצה מיועדת להורים, בני/ות זוג, אחים/יות, סבים, וכו' של א/נשים המאובחנים באחת התסמונות, ומרגישים צורך בתמיכה, ייעוץ, ומרחב לשיתוף.

ניתן להצטרף גם אם אתם מאובחנים בעצמכם, והורים לילדים או בני משפחה למאובחנים אחרים.


להצטרפות לחצו על התמונה (יש למלא שאלון הצטרפות)


39 צפיות
bottom of page