לחשוב אם להציג את קטגוריית העמותה מהבלוג או לכתוב בנפרד ובפירוט פעולות לפי מטרות העמותה (כמו אצל אנדו)